January 18-19, 2015
8:30 am - 5:30 pm
Vancouver Convention Centre West
1055 Canada Place
Vancouver, BC, V6C 0C3
Canada
#VRIC15
Exhibitor Symbol Booth
-
907
1431 / 1433
ADZ.V
1307
IRON.TO
904
AGM.V
1607
1811
AVT.V
1706
1019
ALTA.V
1203
ALS.V
920
AL.V
1203
AHR.V
1735
AMP.CN | APCOF.OTC
1835
1115
AYN.V
1534
ADD.V
1203
1521
AR.TO
1311
AGQ.V
1125
BAY.V
1124
ATC.V
1823
ATN.TO
1030
AUN.V
1606
ASM.TSX
1303
AVU.V
928
AZZ.TO
1331
AZS.ASX
1603
BTO.TO
1231
BAR.TO
1010
BYN.V
1813
BYV.V
1103
BZ.V
1132
1630 / 1632 / 1634
BAU.V
1203
1413
BVA.V
1007
1121
1704
CBE.V
1439
CAA.V
1526
CNX.V
1111 / 1113
CLD.V
1838
1633 / 1635
CGD.V
1824
CGJ.TO
1618
ECR.V
1630 / 1632 / 1634
CRI.V
1515
LCE.TSXV
1103
935
915 / 1014
CFO.V
1630 / 1632 / 1634
CXO.V
1809
CCE.V
1205
CEM.V
1826
CNL.TO
1304
1432
CUU.V
1611
CMMC.TO
1002
CGLD.V
1702
1033
KOR.TO
1102
CRK.TO
1130
1835
1021
908
1533
1031
DMI.V
1407
1805
ELT.V
1203
EMX.V
1119
EFR.TO
1406
EST.V
1027
MIN.TO
902
XRC.TO
1226
1332
FR.TO
1313
FCU.V
1430
FOM.V
1207
VEM.V
1806
905
GMA.V
1415
1642
GCR.V
1630 / 1632 / 1634
1612
1631
GMX.TO
1410
1333
GOLD.TO
1405
1427
GXS.V
1310
GXU.V
1127
GPR.TO
1839
PGE.V
1007
HRT.TO
1535
HTR.V
1735
TSX.V: HSTR
1218
916 / 914
HBK.V
1034
HSR.V
1007
TUF.V
1421
1213
HDI
1735
1204
IMT.V
1035
1813
1825
1105
IZN.V
1630 / 1632 / 1634
JAG.V
1604
KAM.V
1820
1830
926
LSG.TO
1106
1638
1519
LAM.TO
1503
LGO.V
1510
1332
LEM.V
915 / 1014
LGD: CA
1707
CSE:MQ
1224
MAG.TO
1206
MND.TO
1719
1007
MOZ.TO | MGDPF.OTC
1502
MAW.TO
915 / 1014
MWE.TO
1330
1512
1112
MEK.V
1314
MTO.V
1524
XMG.CSE
1835
MD.V
1107
1015
MRZ.V
1006
912
MMY.V
1306
MOX.V
1214
1901
MUN.V
1330
NRE.V
1431
1513
NUS.TO
931
NMX.V
1620
LUX.CN
1835
NXS.V
1210
NCP.TO
1818
NOX.V
1118
NAN.V
911
INM.V
1302
NCF.V
1735
NDM.TO
1735
NGC.V
1514
SUP.V
1610
NZC.TO
1110
NG.TO
1025
OGC.TO
1230
1804
1126
ORE.V
1403
ORV.TO
1305
OR.TO
1602
MAD.V
1211
1335 / 1434
PML.V
1120
PSE.CSE
1203
PRO.V
1739
PGLC.NASDAQ | PGLC.TO
1614
PCR.V
1134
1518/1520
PRG.V
1832
PVG.TO
1419
PMD.V
1203
P.TO
1402
1615
PGM.V
1705
QZM.V
1735
RAB.V
1011
RTH.V
1735
903
RPX.V
1421
REG.V
1404
REN.V
1803
1013
1605
1710
RK.V
1823
1330
REL.V
1830
ROXG.TO
1727
MNT.TO
1721
SGR.TO
1802
SSL.TO
1220
SGN.V | SRCRF.OTC
1506
1900
SNG.V
1823
SIL.TO
1310
SKE.V
1534
SYH.V
1103
1539
1712
933
SOL.V
1504
SOP.V
1834
SSV.V
1007
SII.TO
1734/ 1732/ 1730
1731
SSRM.NASDAQ | SSRM.TO
1315
1810
1131 / 1133
SMD.V
1823
SGC.TO
1215
SURG.V
1202
THO.TO
1530 / 1532
TSM.V
915 / 1014
1032
1135 / 1234
TME.V
1725
TGC.TO
1111 / 1113
TXR.V
1715
TSTH
932
1543
1212
1412
1104
TK.V
915 / 1014
TML.TO
1503
TRY.AX
1425
TGM.V
1703
UCU.V
1507
UEX.TO
1511
URE.TO
1505
UEC.NYSE
1405
VQA.V
1007
VGCX.TO
1814
1232
VGQ.TO
1602
VMS.V
911
WKM.V
1531
WRN.V
1815
WPX.TO
1312
WPM.TO
1003
1233
1234
ZC.V
1203
Download PDF