January 22-23, 2017
8:30 am - 5:30 pm
Vancouver Convention Centre West
1055 Canada Place
Vancouver, BC, V6C 0C3
Canada
#VRIC17
Exhibitor Symbol Booth
ABN.V
405
929
ADZ.V
302
AVLIF.OTC | AAL.V
210
AOI.TO
928
ALZ.V
535
AXR.TO
322
ANZ.V
312
1115
AMM.TO
705
ALS.TO
819
AL.V
413
AMY.V
510
ARG.TO
908
805
ADD.V
303
AOT.V
825
AGZ.V
305
ATC.V
325
AGB.V
823
AUN.V
519
AMI.TO | ARCTF.OTC
532
AUG.TO
728
AVG.V
536
ASM.TO
300
AVK.TO
537
AVU.V
312
708
AMZ.V
705
AZS.ASX
801
BTO.TO
425
BAR.TO
501
BYN.V
317
BHS.V | KXPLF.OTC
201
BEA.V
303
BEX.V
810
816
BKBEF.OTC | BBI.V
512
BAU.V
409
BATT.V
430
BTR.V
408
BVA.V
334
BBB.V
730
1116
CBE.V
834
CGM.CSE
204
CNX.V
605
CCW.V
831
CHEM.V (CIN.V)
303
CNZ.V
303
CVV.V
304
CCM.TO
708
CDA.V
636
CUC.V
611
713
CXO.V
208
CCE.V
301
LODE.NYSE
926
CUU.V
336
CMMC.TO
428
COL.V
703
KOR.TO
505
918
534
CYP.V
405
209
DML.TO
418
DMI.V
504
DNG.TO | DNGDF.OTC
612
EPL.V
422
ER.TO
702
734
ECS.TO
212
SOLO.NASDAQ
934
EMX.V
416
EDR.TO | EXK.NYSE
802
EGD.V
822
EGM.V
531
ERD.TO | ERDCF.OTC
417
XRC.TO
717
FPC.V
502
FMN.V
202
FR.TO
309
FF.TO
311
FUU.V
704
FCU.TO
704
1114
NTY.V
303
GFG.V
619
930
911
GMX.TO
604
GCN.V
331
GRG.V
529
GOM.V
610
GPY.V
724
GQM.TO
516
GOLD.TO
402
XAU.TO
835
GQC.V
211
603
GXS.V
633
GXU.V
509
GGM.V
831
GPR.TO
635
GTT.V
634
HAN.V
711
HER.TO
735
HDI
718
ICM.V
809
IDM.V
435
IPT.V
822
IGO.V
324
1111
317
322
Pavilion
1104
909
JOSE.TO
928
KNT.V
808
KBG.V
303
1103
KS.V
905
KTN.V
632
1105
LEM.V
713
LGD.TO
601
LIO.V
328
LIX.V
931
LGR.V
429
MAG.TO
525
MND.TO
828
334
MGM.V
303
MRL.V
737
MARL.V
917
MAE.V
431
MAT.V
719
MAW.TO
711
902
MMG.V
316
MEK.V
410
403
MTO.V
609
XMG.CSE
303
MD.V
518
337
ML.V
813
MRO.V
424
1108
MRZ.V
613
MQR.TO
617
MOX.V
419
MTB.V
303
MUN.V
710
901
1107
NLC.V
637
NBY.V
816
NAN.V
203
NDM.TO
829
NGC.V
313
NEE.V
632
NOU.V
511
NG.TO
523
OCN.V
900
903
ORE.V
401
OVL.ASX
803
OMI
716
OR.TO
500
200
920
601
PAC.V
430
PA.V
411
NNN.V
303
PSE.CSE
910
VEIN.V
602
PGLC.NASDAQ | PGLC.TO
508
PTP.V
809
PST.V
303
PPX.V
830
PVG.TO
400
1112
PSL.V
213
805
PGM.V
601
QTA.V
700
RDS.V
816
REG.V
310
REN.V
600
1106
RCLF.CSE
303
RK.V
327
ROXG.TO
800
MNT.TO
804
RUG.V
717
S2R.ASX
701
SSL.TO
812
BUD.V
904
SGN.V | SRCRF.OTC
733
SIR.V
503
SXR.V
904
SMT.TO
608
SVE.V
423
SNG.V
327
SVM.TO
811
SIL.TO
633
809
SOI.V
816
SYH.V
404
913
SOP.V
618
SSV.V
334
1102
SMD.V
327
TXR.V
513
909
924
1109
616
TK.V
713
TIM.V
709
TCO.V
817
TV.TO
330
TMQ.TO
517
TSG.V
308
TGM.V
601
437
UEX.TO
205
UEC.NYSE
402
U.TO
418
UVN.V
816
VQA.V
334
VIT.V
318
VGZ.TO
434
1113
VLT.V
303
WRN.TO
319
824
WPM.TO
722
1110
TSXV: XTT
919
ZC.V
303
Download PDF