January 24-25, 2016
8:30 am - 5:30 pm
Vancouver Convention Centre West
1055 Canada Place
Vancouver, BC, V6C 0C3
Canada
#VRIC16
Exhibitor Symbol Booth
AOI.TO
417
AXU.NYSE | AXR.TO
317
ALTA.V
101
AXY.TO
425
ATUSF.OTC | ALS.TO
601
AL.V
101
AZ.TO
510
ATC.V
325
AMI.TO | ARCTF.OTC
528
AUG.NYSE | AUG.TO
530
ASM.NYSE | ASM.TO
100
AVU.V
623
AZS.ASX
401
BAR.TO
612
BYN.V
317
BFD.V
430
419
BKBEF.OTC | BBI.V
107
BONXF.OTC | BTR.V
529
BVA.V
210
511
CBE.V
732
CNX.V
423
test
test2
COR.V
203
CGG.NYSE
508
CMB
101
CXO.V
501
CCE.V
103
CEM.V
516, 518, 617, 619
CUU.V
416
CMMC.TO
609
COL.V
101
CGLD.V
613
CORVF.OTC | KOR.TO
604
624
MPS.TO
600
104
905
DML.TO
417
DMI.V
304
DVI.V
101
ELT.V
101
EGD.V
701
ERD.TO | ERDCF.OTC
316
XRC.TO
105
FPC.V
302
FFMGF.OTC | FF.TO
102
FCU.TO
504
FVL.TO
516, 518, 617, 619
503
402
GCR.V
419
610
GMX.TO
404
911
GLDLF.OTC | GOLD.V
202
625
GXSFF.OTC | GXS.V
301
GPH.V
516, 518, 617, 619
PGE.V
101
HL.NYSE
sponsor
HSR.V
210
IDM.V
424
903
328
912
IZN.V
419
KAM.V
324
603
906
LEM.V
522
LGDTF.OTC | LGD.TO
505
MAG.NYSE | MAG.TO
408
MND.TO
616
210
MAW.TO
522
MUX.NYSE | MUX.TO
308
908
MTO.V
523
XMG.CSE
101
MIDLF.OTC | MD.V
605
MRO.V
516, 518, 617, 619
410
MRZ.V
513
MOX.V
316
907
311
902
NUS.TO
409
NVM.V
101
NEXT.TO
519
NCP.TO
322
NNN.V
101
NOX.V
309
NAN.V
608
NAK.NYSE | NDM.TO
525
NG.TO
618
ORE.V
201
OR.TO
300
505
PAC.V
529
PGLC.NASDAQ | PGLC.TO
303
PVG.TO
200
502
LRTNF.OTC | PGM.V
505
QTA.V
500
RPX.V
519
REG.V
313
REN.V
400
909
904
RK.V
327
ROXG.TO
205
MNT.TO
412
SMTS.NYSE | SMT.TO
312
SNG.V
327
913
SILV.NYSE | SIL.V
301
SOI.V
419
SYHBF.OTC | SYH.V
600
611
310
SSV.V
210
SII.TO
429
431
516, 518, 617, 619
403, 405
SMD.V
327
SMC.TO
428
TLM
522
TSM.V
522
411
TRXXF.OTC | TXR.V
413
417
330
TK.V
522
TSG.V
509
TYE.V
531
TGM.V
505
UCU.V
516, 518, 617, 619
UCU.V
517
UEX.TO
418
URG.NYSE | URE.TO
208
UEC.NYSE
202
VQA.V
210
VIT.V
318
602
WM.TO
204
516, 518, 617, 619
WRN.NYSE | WRN.TO
319
WPX.TO
305
WPM.TO
524
910
ZC.V
101
Download PDF